GRADIS beneficjentem 3 projektów w ramach Programu „Polskie Mosty Technologiczne”.

GRADIS  beneficjentem 3 projektów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1. „Polskie mosty technologiczne” w zakresie ekspansji na następujące rynki zagraniczne:

 • Zjednoczone Emiraty Arabskie
 • Chiny
 • Wietnam

Celem projektów jest pozyskanie przez GRADIS nowych rynków zagranicznych przy wsparciu Programów Unijnych dedykowanych dla polskich przedsiębiorstw. W ramach projektów GRADIS uzyska profesjonale usługi doradcze ukierunkowane na specyfikę każdego z ww. krajów oraz wsparcie w nawiązywaniu kontaktów biznesowych. Wypracowane zostaną też dokumenty marketingowe oraz techniczne, które będą pomocne podczas ekspansji na ww. rynki. Rezultatem projektów będzie dalsze umiędzynarodowienie firmy GRADIS i poszerzenie obszaru jej działalności o rynki Dalekiego Wschodu oraz Azji. Eksport produktów i usług na nowe rynki zbytu jest ważnym  etapem rozwoju GRADIS, który pozwoli lepiej wykorzystać potencjał firmy, a tym samym zwiększyć jej rentowność. Dodatkowo obecność na nowych rynkach międzynarodowych pozwoli GRADIS na dokładne poznanie działającej tam konkurencji oraz nowych trendów w branży oświetlenia dróg i ulic.

 

Wartość projektu dla Zjednoczonych Emiratów Arabskich: 200 000,- PLN

Dofinansowanie projektu z UE:   200 000,- PLN

 

Wartość projektu dla Chin: 200 000,- PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 200 000,- PLN

 

Wartość projektu dla Wietnamu: 200 000,- PLN

Dofinansowanie projektu z UE:   200 000,- PLN

 

Styczeń 2020.

Projekt dotyczący ekspansji na rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich został zakończony pełnym sukcesem.

W wyniku realizacji projektu Gradis uzyskał następujące korzyści:

 • Zredagowany w języku arabskim profesjonalny i atrakcyjny wizualnie katalog innowacyjnych produktów oferowanych przez Gradis
 • Zredagowany w języku arabskim profesjonalny opis autorskich i innowacyjnych technologii, jakie stosuje Gradis
 • Doradztwo określające jakie zmiany muszą być wprowadzone do systemów IT Gradis, aby mógł on spełniać wymagania obowiązujące na rynku ZEA
 • Doradztwo określające jakie formalne warunki muszą być spełnione, aby Gradis mógł oferować swoje produkty na rynku ZEA
 • Atrakcyjną wizualnie stronę internetową zredagowana w języku arabskim
 • nawiązanie współpracy z partnerem działającym na rynku ZEA tj. firmą Schreder Gulf Lighting LCC w Dubaju

 

Wrzesień 2020.

Projekt dotyczący ekspansji na rynek Chin został zakończony pełnym sukcesem.

W wyniku realizacji projektu Gradis uzyskał następujące korzyści:

 • Zredagowany w języku chińskim profesjonalny i atrakcyjny wizualnie katalog innowacyjnych produktów oferowanych przez Gradis
 • Zredagowany w języku chińskim profesjonalny opis autorskich i innowacyjnych technologii, jakie stosuje Gradis
 • Doradztwo określające jakie zmiany muszą być wprowadzone do systemów IT Gradis, aby mógł on spełniać wymagania obowiązujące na rynku Chin
 • Doradztwo określające jakie formalne warunki muszą być spełnione, aby Gradis mógł oferować swoje produkty na rynku Chin
 • Atrakcyjną wizualnie stronę internetową zredagowana w języku chińskim
 • nawiązanie współpracy z partnerem działającym na rynku Chin tj. firmą Everlight CO. Ltd.

 

Listopad 2020.

Projekt dotyczący ekspansji na rynek Wietnamu został zakończony pełnym sukcesem.

W wyniku realizacji projektu Gradis uzyskał następujące korzyści:

 • Zredagowany w języku wietnamskim profesjonalny i atrakcyjny wizualnie katalog innowacyjnych produktów oferowanych przez Gradis
 • Zredagowany w języku wietnamskim profesjonalny opis autorskich i innowacyjnych technologii, jakie stosuje Gradis
 • Doradztwo określające jakie zmiany muszą być wprowadzone do systemów IT Gradis, aby mógł on spełniać wymagania obowiązujące na rynku Wietnamu
 • Doradztwo określające jakie formalne warunki muszą być spełnione, aby Gradis mógł oferować swoje produkty na rynku Wietnamu
 • Atrakcyjną wizualnie stronę internetową zredagowana w języku wietnamskim
 • Poparte profesjonalną analizą wskazanie optymalnej strategii wejścia na rynek oświetlenia w Wietnamie

 

Program o nazwie „Polskie Mosty Technologiczne” prowadzony przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. należy ocenić jako doskonały pomysł na wsparcie polskich przedsiębiorców planujących ekspansję na rynki zagraniczne. Beneficjenci programu otrzymują kompleksowe i profesjonalne wsparcie umożliwiające nawiązanie kontaktów biznesowych na docelowym rynku.