GRADIS beneficjentem 3 projektów w ramach Programu „Polskie Mosty Technologiczne”.

GRADIS  beneficjentem 3 projektów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1. „Polskie mosty technologiczne” w zakresie ekspansji na następujące rynki zagraniczne: Zjednoczone Emiraty Arabskie Chiny Wietnam Celem projektów jest pozyskanie przez GRADIS nowych rynków zagranicznych przy wsparciu Programów Read more about GRADIS beneficjentem 3 projektów w ramach Programu „Polskie Mosty Technologiczne”.[…]