Gradis beneficjentem grantu przyznanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju we wrześniu 2021 roku.

 

GRADIS sp. z o.o. beneficjentem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 – Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa – Projekty B+R przedsiębiorstw – Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – Projekty B+R przedsiębiorstw – Konkurs 1/1.1.1/2021 – Szybka ścieżka.

Tytuł projektu: „LightPASS – Kompleksowe zarządzanie oświetleniem ulicznym z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa”.

Celem projektu jest  opracowanie inteligentnej i innowacyjnej platformy wspomagającej proces przygotowania zadań modernizacji,  jak również budowy nowych instalacji oświetleniowych dróg i ulic. System projektowania będzie wspierany przez unikalne w skali świata algorytmy sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego, co pozwoli na osiągnięcie efektywności energetycznej niemożliwej do uzyskania przy zastosowaniu tradycyjnej metody projektowania. W wyniku wdrożenia projektu nastąpi zwiększenie efektywności inwestycji, obniżenie emisji CO2 oraz zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 

Całkowita wartość projektu:        8 117 024,99 PLN

 

Dofinansowanie projektu z UE:        6 265 812,40 PLN