Gradis beneficjentem grantu przyznanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju we wrześniu 2021 roku.

  GRADIS sp. z o.o. beneficjentem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 – Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa – Projekty B+R przedsiębiorstw – Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – Projekty B+R przedsiębiorstw – Konkurs 1/1.1.1/2021 – Szybka ścieżka. Tytuł projektu: „LightPASS – Kompleksowe zarządzanie oświetleniem ulicznym z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa”. Celem projektu Read more about Gradis beneficjentem grantu przyznanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju we wrześniu 2021 roku.[…]

Zapytanie ofertowe – GRADIS/005/2020

W związku z realizacją Projektu „Opracowanie innowacyjnego w skali świata systemu PhoCa Custom do projektowania, sterowania i zarządzania infrastrukturą oświetleniową miast” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, firma Gradis sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe zgodnie z zamieszczoną poniżej dokumentacją. Dokumentacja zapytania ofertowego zawiera następujące dokumenty: Zapytanie ofertowe 5.20 Załącznik nr 1 Załącznik nr Read more about Zapytanie ofertowe – GRADIS/005/2020[…]

GRADIS beneficjentem 3 projektów w ramach Programu „Polskie Mosty Technologiczne”.

GRADIS  beneficjentem 3 projektów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1. „Polskie mosty technologiczne” w zakresie ekspansji na następujące rynki zagraniczne: Zjednoczone Emiraty Arabskie Chiny Wietnam Celem projektów jest pozyskanie przez GRADIS nowych rynków zagranicznych przy wsparciu Programów Read more about GRADIS beneficjentem 3 projektów w ramach Programu „Polskie Mosty Technologiczne”.[…]

Gradis sp. z o.o. beneficjentem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM).

Gradis sp. z o.o. realizuje projekt pod nazwą „Rozwój działu B+R przedsiębiorstwa GRADIS sp. z o.o.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, poddziałanie 1.2.2. Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw. Gradis sp. z o.o. działa w branży projektowania inteligentnego oświetlania dróg i ulic. Do tego Read more about Gradis sp. z o.o. beneficjentem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM).[…]