Zapytanie ofertowe – GRADIS/005/2020

W związku z realizacją Projektu „Opracowanie innowacyjnego w skali świata systemu PhoCa Custom do projektowania, sterowania i zarządzania infrastrukturą oświetleniową miast” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, firma Gradis sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe zgodnie z zamieszczoną poniżej dokumentacją. Dokumentacja zapytania ofertowego zawiera następujące dokumenty: Zapytanie ofertowe 5.20 Załącznik nr 1 Załącznik nr Read more about Zapytanie ofertowe – GRADIS/005/2020[…]

GRADIS zaprojektuje inteligentne oświetlenie w stolicy Gruzji!

GRADIS podpisał umowę z miastem Tbilisi na wykonanie analizy kosztów i opracowanie optymalnego planu wdrożenie inteligentnego oświetlenia na terenie miasta. Audyt obejmie ponad 150 000 punktów świetlnych umieszczonych na terenie miasta. Oprócz użycia autorskich narzędzi GRADIS AI do zaprojektowania oświetlenia, analiza będzie wstępem do wdrażania systemów Smart City.          

Gradis sp. z o.o. beneficjentem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM).

Gradis sp. z o.o. realizuje projekt pod nazwą „Rozwój działu B+R przedsiębiorstwa GRADIS sp. z o.o.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, poddziałanie 1.2.2. Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw. Gradis sp. z o.o. działa w branży projektowania inteligentnego oświetlania dróg i ulic. Do tego Read more about Gradis sp. z o.o. beneficjentem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM).[…]

Sterowanie oświetleniem zewnętrznym

Przygotowywanie wielo-wariantowych projektów fotometrycznych oraz dysponowanie odpowiednim oprogramowanie do zarządzania infrastruktura oświetleniowa pozwala nam zaoferować narzędzie do inteligentnego (automatycznego) sterowania oświetleniem ulicznym. System ten nazwany został PhoCa Control. Nasze oprogramowanie stwarza możliwości:  pełnej kontroli nad każdą lampą, objętą systemem w czasie rzeczywistym pobieranie danych z sensorów w terenie i automatyczne dostosowywanie mocy poszczególnych punktów świetlnych Read more about Sterowanie oświetleniem zewnętrznym[…]

audyt energetyczny i finansowy oraz doradztwo w zakresie zarządzania oświetleniem

Dla zinwentaryzowanej infrastruktury oświetleniowej oferujemy opracowanie audytu energetycznego i finansowego, który wskaże możliwości: obniżenia kosztów funkcjonowania systemu oświetlenia ulicznego obniżenia mocy całkowitej systemu podniesienia bezpieczeństwa, komfortu i wygody życia użytkowników dróg poprawienie wskaźników ekologicznych możliwość optymalizacji pracy systemu oświetleniowego  

Projekty fotometryczne i ich optymalizacja

Elektroniczna forma, stworzonej przez nas, inwentaryzacyjnej bazy danych oraz jej pełna integracja z modułem PhoCa Design umożliwia nam niemalże automatyczne wykonywanie wielo-wariantowych projektów fotometrycznych. Oferowane przez nas podejście do projektowania kilkakrotnie skraca czas potrzebny na przygotowanie projektów oraz zdecydowanie ogranicza koszty ich wykonania, a co najważniejsze zapewnia zgodność projektów z wymaganiami stawianym przez normy oświetleniowe Read more about Projekty fotometryczne i ich optymalizacja[…]

inwentaryzacja infrastruktury oświetleniowej

Oferujemy przeprowadzenie kompleksowej inwentaryzacji stanu całej infrastruktury oświetleniowej na wskazanym obszarze z wykorzystaniem autorskiego oprogramowania PhoCa Inventory. Proces inwentaryzacji to geo-informatyczne zbieranie danych o infrastrukturze oświetleniowej i gromadzenie ich w formie bazy danych z dokładnością precyzyjnych koordynat geograficznych. Zastosowanie współrzędnych geograficznych Systemu Informacji Geograficznej (ang. Geographic Information System, GIS) pozwala na przetwarzanie oraz wizualizację zebranych Read more about inwentaryzacja infrastruktury oświetleniowej[…]