Sterowanie oświetleniem zewnętrznym

Przygotowywanie wielo-wariantowych projektów fotometrycznych oraz dysponowanie odpowiednim oprogramowanie do zarządzania infrastruktura oświetleniowa pozwala nam zaoferować narzędzie do inteligentnego (automatycznego) sterowania oświetleniem ulicznym. System ten nazwany został PhoCa Control.

Nasze oprogramowanie stwarza możliwości:

 •  pełnej kontroli nad każdą lampą, objętą systemem w czasie rzeczywistym
 • pobieranie danych z sensorów w terenie i automatyczne dostosowywanie mocy poszczególnych punktów świetlnych

 

System współpracuje z sensorami określającymi:

 • natężenie ruchu
 • poziom światła zewnętrznego
 • typ aktualnej pogody
 • występowanie lub brak zaparkowanych pojazdów na danym obszarze,
 • wyodrębnienia segmentów, w których pomimo spełnianie określonych czynników nie chcemy zmniejszać natężenia oświetlenia ze względu na np. wyższe niż normalne ryzyko przestępczości.
 • uzyskanie natychmiastowej informacji o awarii lub usterce danej lampy lub grupy lamp po przez wysłane odpowiedniego komunikatu.
 • planowanie przeprowadzenia konserwacji wskazanych punktów świetlnych
 • monitorowanie zużycia energii elektrycznej danej lampy lub lamp na danym obszarze
 • analizowanie wyeksploatowania podzespołów systemu oświetleniowego