inwentaryzacja infrastruktury oświetleniowej

Oferujemy przeprowadzenie kompleksowej inwentaryzacji stanu całej infrastruktury oświetleniowej na wskazanym obszarze z wykorzystaniem autorskiego oprogramowania PhoCa Inventory.

PHOCA-przyporzadkowanie-pkt-sw-do-segmentu
Proces inwentaryzacji to geo-informatyczne zbieranie danych o infrastrukturze oświetleniowej i gromadzenie ich w formie bazy danych z dokładnością precyzyjnych koordynat geograficznych.

Zastosowanie współrzędnych geograficznych Systemu Informacji Geograficznej (ang. Geographic Information System, GIS) pozwala na przetwarzanie oraz wizualizację zebranych z terenu danych o położeniu geograficznym poszczególnych punktów oświetleniowych, a po przeprowadzonej inwestycji pozwoli na automatyczne zarządzanie infrastrukturą oświetleniową.

Dzięki odpowiednio przygotowanemu oprogramowaniu każdemu zlo kalizowanemu obiektowi  przypisywane są następnie odpowiednie parametry niezbędne do ustalenia stanu faktycznego zainstalowanej infrastruktury oświetleniowej.

 

Do najważniejszych należą:

 • nadanie unikatowego identyfikatoraPHOCA-przyporzadkowanie-pkt-sw-do-segmentu-arcgis
 • wskazanie punktu zasilania oraz numeru obwodu elektrycznego
 • typ źródła światła
 • obecna moc nominalna oprawy
 • wysokość punktu świetlnego,
 • długość wysięgnika,
 • charakterystyka oświetlanego obszaru (m.in. długość, szerokość jezdni, szerokość chodników oraz typy nawierzchni poszczególnych obszarów)
 • informacje odnośnie stanu i jakości słupa, wysięgnika, opraw oświetleniowej,
 • dokumentacja fotograficzna wszystkich wskazanych obiektów (słupów, opraw, stacji zasilających)
 • wskazanie działek ewidencyjnych na jakich zlokalizowana jest infrastruktura oświetleniowa
 • wskazanie właściciela danego obiektu (gmina, dystrybutor energii)

W przypadku inwentaryzacji punktów zasilających (stacji trafo) wśród zbieranych danych do najważniejszych należą:

 • Unikatowy identyfikator
 • Wskazanie numeru licznika, umieszczonego w danej stacji
 • przyporządkowanie numeru umowy z dostawca energii dla danego punktu zasilania
 • sumaryczna moc pobierana z danego punktu
 • moc umowna
 • ilość punktów świetlnych, zasilanych z danego punktu
 • określenie właściciela
 • ilość obwodów elektrycznych