Zapytanie ofertowe – GRADIS/1/2019

 

W związku z realizacją Projektu PMT/0469/3N/2018 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1. „Polskie mosty technologiczne” w zakresie ekspansji na rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich firma GRADIS sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe zgodnie z zamieszczoną poniżej dokumentacją. Dokumentacja zapytania ofertowego zawiera następujące pliki:

 
Protokół z wyboru oferty: PMT-ZEA-protokół z wyboru oferty