Zapytanie ofertowe – GRADIS/1/2020

 

W związku z realizacją Projektu PMT/0244/2N/2018 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1. „Polskie mosty technologiczne” w zakresie ekspansji na rynek Chin, firma Gradis sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe zgodnie z zamieszczoną poniżej dokumentacją. Dokumentacja zapytania ofertowego zawiera następujące pliki:

Serdecznie zapraszamy do składania ofert na warunkach określonych w dokumentacji zapytania ofertowego.

 
Protokół z wyboru oferty: Protokół z wyboru oferty  

 

Komunikat Zarządu Gradis sp. z o.o. dotyczący unieważnienie postępowania nr GRADIS/1/2020 z powodu ogólnoświatowej sytuacji epidemiologicznej:
Komunikat Zarządu Gradis sp. z o.o-01-2020