Zapytanie ofertowe – GRADIS/3/2020

 

W związku z realizacją Projektu PMT/0368/2N/2018-VNM w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1. „Polskie mosty technologiczne” w zakresie ekspansji na rynek Wietnamu, firma Gradis sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe zgodnie z zamieszczoną poniżej dokumentacją. Dokumentacja zapytania ofertowego zawiera następujące dokumenty:

Serdecznie zapraszamy do składania ofert na warunkach określonych w dokumentacji zapytania ofertowego.

Protokół z wyboru oferty: Protokół z wyboru oferty