GRADIS Beneficjentem Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Gradis Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Rozwój działu B+R, przedsiębiorstwa GRADIS Sp. z o.o.”.

 

Celem projektu jest wdrożenie na rynek innowacji produktowej służącej do projektowania i zarządzania infrastrukturą oświetleniową miast.

Rezultatem projektu będzie wdrożenie na rynek innowacji produktowej w postaci usługi inwentaryzacji,  projektowania i zarządzania infrastrukturą oświetleniową miast. Usługa świadczona będzie z wykorzystaniem autorskiego oprogramowania PhoCa Custom. Dodatkowo Beneficjent uzyska możliwość kontroli jakości wytwarzanych przez siebie produktów.

Całkowita wartość projektu:        349 320,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:   156 200,00 PLN