GRADIS Beneficjentem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Gradis Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Opracowanie innowacyjnego w skali świata systemu PhoCa Custom do projektowania, sterowania i zarządzania infrastrukturą oświetleniową miast”.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego systemy PhoCa Custom umożliwiającego klientom samodzielne projektowanie oraz późniejsze sterowanie i zarządzanie infrastrukturą oświetleniową miast. Rozwiązanie dostępne będzie w formule SaaS- usługi online.

Rezultatem projektu będzie opracowanie innowacyjnego systemu, który pozwoli na kompleksową obsługę całego procesu związanego z projektowaniem, sterowaniem i zarządzeniem oświetleniem zewnętrznym miast. System umożliwi między innymi: automatyzację procesów projektowania oświetlenia zewnętrznego, dynamiczne sterowanie infrastrukturą oświetleniową w czasie rzeczywistym, zmniejszenie energochłonności instalacji.

 

Całkowita wartość projektu:      8 890 525,80 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 6 133 352,01 zł