GRADIS sẽ thiết kế hệ thống chiếu sáng thông minh ở thủ đô Georgia!

GRADIS đã ký hợp đồng với thành phố Tbilisi để thực hiện phân tích chi phí và phát triển một kế hoạch tối ưu cho việc triển khai chiếu sáng thông minh trong thành phố.

Cuộc đánh giá sẽ bao gồm hơn 150.000 điểm chiếu sáng trong thành phố.

Ngoài việc sử dụng các công cụ độc quyền của GRADIS AI để thiết kế chiếu sáng, phân tích sẽ là bước mở đầu cho việc triển khai các hệ thống Thành phố Thông minh.